Community Health Center

# Sl Name of the Block Name of the C.H.C Medical Officer Contact
01 Badasahi Badasahi    
02 Bahalda Bahalda    
03 Jharadihi    
04 Bangiriposi Bangiriposi    
05 Betnoti Betnoti    
06 Bisoi Manada    
07 Jashipur Jashipur    
08 Jamukeswar    
09 Kaptipada Kaptipada    
10 Khunta Dukura    
11 Kusumi Badampahad    
12 Morada Kisantandi    
13 Sraskana Sirsa    
14 Suliapada Kostha    
15 Thakurmunda Thakurmunda    
16 Baripada Krushna Ch.Pur    
17 Bijatola Bijatola    
18 Gopabandhunagar Khunta    
19 Jamada Jamada    
20 Karanjia Tato    
21 Kuliana Kuliana    
22 Rairangpur Gorumahisani    
23 Raruan Raruan    
24 Rasagovindapur Rasagovindapur    
25 Samakhunta Rangamatia    
26 Sukruli Sukruli    
27 Tiringi Tiringi    
28 Udala Sriram Ch.Pur